Kraftsymboler inom asatro

Om man letar efter vikingasmycken på nätet och framförallt är ute efter olika magiska och kraftfulla symboler så kan man läsa mer om det här nedan.

Vegvisir

Detta är en åttaarmad symbol med olika klykor. Den återfinns i Huld Manuskriptet som sammanställdes på 1800-talet. Dock verkar det inte finnas källor som knyter symbolen till just vikingatiden och den ses därför av exempelvis asa samfundet som en symbol som uppkommit senare. Symbolen skall hjälpa den som bär smycket att alltid hitta sin väg och aldrig gå vilse.

Skräckhjälmen

Skräckhjälmen är en symbol som också består av åtta eller fyra armar. Den har ett mer symmetriskt utseende än vegvisir. Man tror att symbolen har använts för att skydda bäraren mot fiender. Den nämns tidigt i exempelvis den Poetiska Eddan men man vet inte exakt hur den såg ut på vikingatiden. Det utseendet som man förknippar med Skräckhjälmen idag kommer ifrån den isländska boken Galdrabók som skrevs någon gång mellan 1550 och 1650.

Yggdrasil

Inom fornnordisk mytologi ser man trädet Yggdrasil som kosmos mitt. Det binder samman de nio världarna som finns i asatro. Yggdrasil är en variant av livets träd som återfinns i många kulturer men man kan också se yggdrasil som en symbol för den kosmiska ordningen.

Valknuten

Betydelsen av valknuten är omtvistad. Det är en mycket gammal symbol och den är utspridd över ett stort geografisk område. Exempelvis har man hittat valknuten på anglosaxiska kremeringsurnor. Den verkar ha en betydelse vid begravningar och död, därför är den också sammankopplad med Oden som är dödsguden inom asatron. Valknuten är mycket vanlig inom paganism och nyhedendom även om den exakta betydelsen är svår att utröna.

Tors hammare

Tors hammare, som också har namnet Mjölnir, började användas som smycke när kristendomen introducerades i norden. Hammaren blev en symbol för att man vara asatroende precis som korset var en symbol för att man trodde på Kristus. Man har också hittat smycken som har hammare, spjut och skära där skäran står för Freja och spjutet för Oden.

25 Oct 2022